Wie kan aan de online lessen deelnemen?

Als je niet in de buurt van Karlsruhe woont, kun je via de online lessen toch aan het programma van onze NTC-school deelnemen.
Wij hebben de online-lessen op de volgende groepen afgestemd.
Als je tot een van deze groepen behoort, kun je je aanmelden voor de online-lessen.

Nederlandse en Vlaamse kinderen

 • die niet in Nederland of België wonen
 • die 10 jaar of ouder zijn en niet of niet elke week in de gelegenheid zijn naar een NTC-school te gaan
 • die Nederlands als moedertaal of tweede taal spreken
 • die teksten van Nieuwsbegrip op A-niveau of hoger kunnen lezen en begrijpen
 • die de basiskennis van het schrijven beheersen
 • die gemotiveerd zijn om hun Nederlands te verbeteren
 • die in de komende jaren naar Nederland of België verhuizen om daar naar de middelbare school te gaan
 • die aan het CNaVT-examen of NT2-examen deel willen nemen
 • die in Nederland of België aan een hogeschool of universiteit willen studeren

Studenten / volwassenen

 • die in het Nederlands een gesprek kunnen voeren
 • die Nederlands op A1-niveau of hoger beheersen
 • die teksten van Nieuwsbegrip op A-niveau of hoger kunnen lezen en begrijpen
 • die de basiskennis van het schrijven beheersen
 • die hun kennis van het Nederlands uit willen breiden
 • die aan het CNaVT-examen of NT2-examen deel willen nemen
 • die in Nederland of België aan een hogeschool of universiteit willen studeren of een baan zoeken

Instaptoets en taalniveaus

Om aan ‘Nederlands online leren’ deel te nemen, maak je eerst een instaptoets om je taalniveau te bepalen.
Kijk dan hier: Instaptoets.

Examens

Als je meer over de examens wilt weten, kijk dan hier: Examens.

Heb je een vraag?

Stuur een mail of bel ons op. Neem gerust contact met ons op.