Wij werken met Edmodo

Dit grappige mannetje met bril heet Edmodo. Hij is het gezicht van het online portaal waar scholen binnen een afgesloten omgeving klassen kunnen creëren.

De NTC-school Karlsruhe werkt ook met het online portaal Edmodo, dit wil zeggen dat de NTC-school Karlsruhe binnen het online portaal Edmodo een eigen online school met verschillende klassen heeft opgezet. In de klassen zitten leerlingen en leerkrachten. Elke persoon heeft een eigen profiel en een eigen foto. Leerkrachten en leerlingen kunnen met elkaar ‘praten’ door een bericht te sturen. De leerkracht kan aan een klas, verschillende leerlingen of een enkele leerling online opdrachten geven.

Voordelen van werken met Edmodo:

  • leerkracht en leerling hoeven niet per se op dezelfde locatie te zijn
  • de leerkracht kan met een filmpje iets aan de leerling uitleggen
  • leerkracht kan op elk gewenst tijdstip een opdracht aan een leerling geven (met tijdslimiet)
  • de leerling kan op een zelf gekozen tijdstip aan een opdracht werken
  • de resultaten van een toets worden automatisch genoteerd
  • de leerling kan individueel begeleid worden, zijn prestaties bepalen het leertempo

Wil je weten hoe Edmodo werkt?

In het filmpje wordt in het kort toegelicht hoe Edmodo eruit ziet en hoe het werkt om de instaptoets te maken.