Waarom aan een examen deelnemen?

De redenen om aan een examen voor Nederlandse taal deel te nemen, kunnen uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld omdat je …

 • … wilt weten op welk niveau je het Nederlands beheerst
 • … in Nederland of België wilt gaan studeren
 • … in Nederland of België wilt werken

GOED OM TE WETEN:

 1. Hogescholen en universiteiten in Nederland en België verlangen in de regel een officieel certificaat waarmee je kunt aantonen dat je het Nederlands op minimaal B2-niveau beheerst. Het is dus niet voldoende om te zeggen: ‘Maar ik spreek toch Nederlands!’ Het certificaat CNaVT op B2-niveau of hoger en het diploma staatsexamen NT2 worden geaccepteerd.
 2. Als je in Nederland of België wilt werken, moet je aan kunnen tonen dat je het Nederlands op een bepaald niveau beheerst. Meestal moet je minimaal B1-niveau beheersen.

Aan welke examens kun je deelnemen?

Als je niet in Nederland of België woont, zijn er verschillende mogelijkheden om een certificaat of een diploma te behalen om aan te tonen dat je Nederlands beheerst.

1. CNaVT – Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Het CNaVT wordt georganiseerd door de universiteit Leuven (België) en biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als Vreemde Taal leren. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus. Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein(maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen.

 1. A2 – maatschappelijk informeel (INFO ): voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties.
 2. B1 – maatschappelijk formeel (FORM): voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.
 3. B2 – zakelijk professioneel (PROF): voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep.
 4. B2 – educatief startbekwaam (STRT): voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.
 5. C1 – educatief professioneel (EDUP): voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis van het Nederlands nodig heeft.

Alle examens van het CNaVT bestaan uit drie onderdelen:

 • Deel A: luisteren en/of lezen en schrijven
 • Deel B: lezen en schrijven
 • Deel C: spreken en luisteren in een gesprek (bij het B2- en C1-examen geeft de kandidaat ook een presentatie)

GOED OM TE WETEN:  je kunt via de NTC-school Karlsruhe deelnemen aan het CNaVT-examen. Het examen vindt 1 keer per jaar in de eerste 2 weken van mei in Karlsruhe plaats. De exacte data worden eind januari bekendgemaakt.
Uitgebreide informatie over het CNaVT vind je op de website: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

2. Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Het Staatsexamen Neder­lands als tweede taal (NT2) is bestemd voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een diploma Staats­examen NT2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren.

 • Programma I: voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau; het taalniveau is B1.
 • Programma II: voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit; het taalniveau is B2.

GOED OM TE WETEN: je kunt alleen in Nederland aan het Staatsexamen NT2 deelnemen. De examens vinden bijna wekelijks in vijf plaatsen (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Rijswijk) plaats: kijk voor meer informatie hier: aanmelding en uitslag.

Voorbereiding op de examens

Afhankelijk van het instapniveau kan met de online lessen naar een examen (CNaVT of staatsexamen NT2) toe gewerkt worden. Dit wordt bij het intakegesprek besproken. Lees meer hierover bij aanmelden.

Heb je een vraag?

Stuur een mail of bel ons op. Neem gerust contact met ons op.