Maak de instaptoets om je taalniveau te bepalen

Om deel te nemen aan een cursus of een module ‘Nederlands online leren’ moet eerst je taalniveau bepaald worden. Maak daarom eerst de instaptoets, zodat duidelijk wordt welke cursus of module voor jou geschikt is.
De instaptoets bestaat uit drie delen: woordenschat, spelling, tekstbegrip.
Aan de hand van de resultaten kan …

  • de mate van beheersing van het Nederlands bepaald worden
  • een doelgericht advies gegeven worden
  • bepaald worden welke cursus of welke module geschikt is om het taalniveau te verbeteren
  • de leerstof concreet op je taalniveau afgestemd worden.
  • gekozen worden of je aan een examen deel wilt nemen om een certificaat te behalen

Welke taalniveaus zijn er?

De taalniveaus worden volgens het Europees referentiekader beoordeeld.
Volgens dit referentiekader zijn 6 taalniveaus vastgelegd: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
A1 is het laagste niveau, C2 het hoogste niveau.
Per niveau worden de volgende vijf vaardigheden omschreven: luisteren, lezen, interactie, productie en schrijven.
Het volledige overzicht staat in de pdf: Europees referentiekader

Instaptoets maken

Er zijn 2 instaptoetsen:

  1. voor kinderen van 10 tot 14 jaar
  2. voor kinderen vanaf 14 jaar, studenten en volwassenen

Aanmelden voor instaptoets

Lees alles over de aanmelding hier: aanmelding instaptoets. 

Resultaat instaptoets en intakegesprek

Het resultaat van de instaptoets vormt de basis voor het intakegesprek over de keuze van een cursus of module.
Het overzicht van cursussen en modules vind je hier: klik hier.
Wil je je aanmelden voor een cursus of module, lees dan hier hoe de aanmeldingsprocedure in elkaar zit: aanmelden.

Heb je een vraag?

Stuur een mail of bel ons op. Neem gerust contact met ons op.